Zacco

Grunden för det internationella konsultföretag som i dag är känt som Zacco lades ursprungligen 1870. Efter en sammanslagning 2001 – mellan Hofman-Bang i Danmark, Stockholms Patentbyrå i Sverige och Bryns Patentkontor i Norge – tog företaget namnet Zacco.

I juli 2009 gick Zacco samman med det mångåriga och välkända IP-konsultföretaget Albihns och bildade företaget Albihns. Zacco, som i september 2012 bytte namn till Zacco.

Zacco är idag ett av Europas största och mest erfarna konsultföretag inom området immaterialrätt.