City Network Hosting AB

City Network är en ledande europeisk leverantör av infrastrukturtjänster med över 30 000 kunder och datahallar på 27 platser runtom i världen.

Vi tillhandahåller publika, privata och hybrida molntjänster baserade på OpenStack och är certifierade enligt ISO 9001, 14001, 27001, 27015 och 27018 - internationellt erkända standarder för kvalitetledningssystem, informationssäkerhet och miljö. Genom våra branschspecifika moln kan vi säkerställa att våra kunder kan efterleva specifika krav och regler gällande revision, loggning, databehandling och datasäkerhet, såsom Solvency II, Basel II och PUL.