Välkomen till Registrars.se

Påverka din omvärld – innan den påverkar dig!

Registrars.se är branschorganisationen för .se-registrarer, den enda sammanslutningen i den svenska registrar- och webbhotellsbranschen.

Registrars.se är den enda organisationen i sitt slag, och har därför en stark position i förhållande till .SE.

ICANN kräver av .SE att den ska lyssna på sitt internet community. Registrars.se är i praktiken den enda organiserade rösten .SE kan lyssna på, den enda part som kan tala för registrar- och webbhotellsbranschen. Detta gör man bl.a. genom regelbundna möten med .SE, publik påverkan och gentemot andra parter.

Do you want to register a new domain ?

VAD ÄR REGISTRARS.SE?

Registrars.se är en ideell förening som bildats och drivs av ackrediterade registrarer till .SE (Stiftelsen för Internetinfrastruktur)..

VILKA ÄR REGISTRARS.SE TILL FÖR?

Alla företag som är ackrediterade registrarer hos .SE och som aktivt vill driva frågor för att förbättra arbetet kring SE-domännamn.

VAD STÅR REGISTRARS.SE FÖR?

Registrars.se vill föra fram dess medlemmars samlade åsikter och tycken rörande arbetet kring .SE-domännamn. Registrars.se arbetar för sina medlemmars räkning och har som syfte att mot .SE och andra parter stärka och framföra dess medlemmars önskemål om vidareutveckling och förändringar kring .SE-domännamn.

VILKA KRAV STÄLLS PÅ MEDLEMMARNA FÖR ATT DELTA I ARBETET?

Det enda kravet som finns är att man betalar en årsavgift på 500 SEK. Därefter väljer man själv i vilken mån man önskar engagera sig. Man kan bli medlem i styrelsen, etikgruppen eller bara vara aktiv i maillistan. Det viktigaste är att du stödjer oss med ditt medlemskap!

ÅRSMÖTE 2017

Årsmöte Registrars är planerat tisdag 2017-02-21 i IIS nya lokaler, Hörsalen kl 14.00

EASY TO WORK WITH

Kontakta oss om du har några frågor gällande se-domäner.

0
MEMBERS

We are empowered by passion and enthusiasm.